De 4-S'en testen zijn de gevalideerde methode om de grove motorische vaardigheid van kinderen te meten. In Stimuliz wordt het uitvoeren van deze testen eenvoudig. Jij observeert en beoordeelt, Stimuliz doet al het rekenwerk voor je.

Wim van Gelder legt jou tijdens de webinar uit wat de 4-S'en testen inhouden en geeft advies over hoe je deze methode gebruikt. 

Heeft u het antwoord gevonden?