In Stimuliz beschik je over de volgende testen:

Fysiek 

  • BMI test: een (Body Mass) index voor het gewicht in verhouding tot lichaamslengte op basis van geslacht en leeftijd.

Motoriek

  • 4 S test: de enige gevalideerde methode om de grove motorische ontwikkeling van kinderen te meten, bestaande uit 4 vaardigheden (S'en). 
  • 4 Angsten test: uitbreiding op de 4ST om angsten in beweegsituaties inzichtelijk te maken, bestaande uit 4 soorten angst.
  • Fijne motoriek: gecoördineerd bewegen van individuele lichaamssegmenten. 

Sociale vaardigheden

  • SDQ test: een vragenlijst (Strengths and Difficulties Questionnaire) om sociaal-emotionele ontwikkeling in beeld te brengen. In Stimuliz gebruik je de enkelzijdige testvariant voor ouders en leerkrachten voor 4 - 17 jarigen. 

Sport en beweging

  • Sportdeelname: een korte vragenlijst over sport- en beweeggedrag van kinderen in vrije tijd en georganiseerd verband. 
  • Leerlijnen: leerdoelen voor algemene bewegingsvaardigheden. 

Wij breiden de test categorieën en analysemogelijkheden continu uit. Als er volgens jou testen of manieren waarop je resultaten ziet ontbreken waarvan jij verwacht dat deze toegevoegde waarde hebben dan horen wij dit graag. 

Heeft u het antwoord gevonden?