Klik in het gebruikersmenu op Mijn profiel.

Klik vervolgens in het linkermenu op Beveiliging. Voer jouw huidig wachtwoord, voer een nieuw wachtwoord en voer het nieuwe wachtwoord ter bevestiging nogmaals in. Klik op Bewaar om jouw gewijzigd wachtwoord op te slaan. 

Heeft u het antwoord gevonden?