Inleiding

De 4 S-en testen zijn een betrouwbaar en valide instrument om de grove motorische ontwikkeling van kinderen inzichtelijk te maken. De wetenschap heeft het bewezen. Dat is uniek! Lees hier een publicatie over het onderzoek.

Een groep docenten Lichamelijke Opvoeding onder leiding van Wim van Gelder en Hans Stroes (Alles in Beweging) heeft deze testen de afgelopen 30 jaar ontwikkeld met als doel:

  • de bewegingsontwikkeling van het kind te monitoren en sturen;
  • het deelname niveau van kinderen in lessen bewegingsonderwijs te voorspellen;
  • kwetsbare kinderen vroegtijdig te signaleren;
  • talentvolle kinderen vroegtijdig te signaleren;
  • onderbouwing te bieden voor een effectieve interventie of aanpak.

Stimuliz maakt het uitvoeren van deze testen eenvoudig en verbetert de kwaliteit van informatie.

De kracht en meerwaarde van de 4 S-en testen ligt naast de validiteit in de relatieve eenvoud en snelheid van uitvoering. Dit zorgt ervoor dat de testen in een reguliere gymles uit te voeren zijn waarbij er naast individuele observatie ook nog ruimte is voor een goede uitvoering van de les voor de hele groep. De gemiddelde tijd van het uitvoeren van testen is:

  • 8 - 10 minuten bij jonge kinderen
  • 5 - 7 minuten bij ouderen kinderen

- 90% sneller dan andere methoden -


Onderbouwing

Een jarenlange, intensieve samenwerking met leerkrachten en professionals uit het onderwijs, sport en zorg heeft voor een grote hoeveelheid feedback gezorgd. Een van de belangrijkste aspecten uit deze feedback is dat tijd een voorwaarde is voor het structureel inzetten van de testen. 

"Als observeren en registreren (te) veel tijd kost, dan wordt het niet of onvolledig gedaan". 

Daarnaast zijn eenvoud in gebruik en validiteit van testen leidend. Stimuliz brengt deze aspecten als enige instrument in Nederland op deze manier samen. 

In de zoektocht naar vaardigheden die indicatief zijn voor de complete motorische ontwikkeling is er, op basis van vele observaties, gekozen voor 4 vaardigheden die zonder veel specifieke materialen, in korte tijd en objectief te observeren zijn. Uiteraard zijn vele factoren van belang bij het al dan niet beheersen van een vaardigheid. Met name de leefomgeving rondom het huis van het kind en hetgeen de ouders en het onderwijs het kind hebben aangeboden. 

Het onderscheiden van enkele indicatieve vaardigheden is echter goed mogelijk en kan meer zicht geven op de bewegingsmogelijkheden van kinderen. Met behulp van deze observaties heeft een professional meer mogelijkheden om een kind op zijn niveau te laten spelen en bewegen.

"Motoriek zegt veel, maar niet alles. In Stimuliz willen wij jou een zo compleet mogelijk plaatje van de beweging en het welbevinden van het kind kunnen laten schetsen". 

De 4 vaardigheden

De volgende vaardigheden vormen gezamenlijk het uitgangspunt voor de 4 S-en testen:

Stilstaan (statisch evenwicht)
Springen-kracht
(dynamisch evenwicht)
Springen-coördinatie
(coördinatie)
Stuiten
(oog-lichaam coördinatie)

Voor elke vaardigheid wordt een ontwikkelingslijn getoond bij het structureel uitvoeren van testen. Elke vaardigheidslijn is gekoppeld aan niveaus en genormeerde leeftijdsindicaties. Voor elke vaardigheid zijn er observatiecriteria. 

De vaardigheidsniveaus zijn zo gekozen dat gemiddeld 80% van de kinderen de beschreven vaardigheid beheerst, voordat ze de aan deze vaardigheid gekoppelde leeftijd bereiken. Met andere woorden; op hun verjaardag beheerst 20% van de kinderen deze vaardigheid nog niet. Dit is het signaleringsniveau, niet te verwarren met het gemiddeld vaardigheidsniveau. Dat ligt ongeveer een jaar lager. 

" Volwassenen rond het kind zijn de architecten van de leefomgeving waarin een kind zich beweegt. Observeer, signaleer en meet de wijze waarop een kind in de wereld staat en zorg voor een rijke en gezonde omgeving". 


Heb je na het lezen van dit artikel vragen of feedback? Stel deze via onze chat en wij helpen jou graag. 

Heeft u het antwoord gevonden?